APK Group, the road to smart connections !

APK Group is een bedrijvengroep die in staat is om mensen, bedrijven en overheden aan elkaar te linken. Dit alles door toekomstgericht en doordacht wegen aan te leggen en nutsvoorzieningen, netwerken en databekabeling te installeren. Ook het beheer van deze netwerken nemen we voor onze rekening. We doen dat op een voortdurend bijgestuurde, innovatieve manier en met respect voor ieder individu van welke origine ook. Onze medewerkers zijn ons menselijk kapitaal dat we koesteren als ons grootste bezit. Hen willen we graag alle kansen geven om efficiƫnter en slimmer te werken. We hebben respect voor mens en milieu en doen er alles aan om de hinder voor alle partijen minimaal te houden. Op vlak van energie zoeken we permanent naar energiebesparende maatregelen en processen, zowel voor onze eigen bedrijven als voor onze klanten. Kortom, wij timmeren voortdurend aan de weg van de smart connections.

  APK newsflash


De APK Group omvat anno 2016 circa 1.000 eigen medewerkers. Hun economische bedrijvigheid is in totaal goed voor een jaarlijkse omzet van circa 125 miljoen Euro.. De groep is meer dan de optelsom van een reeks gespecialiseerde activiteiten in ondergrondse en bovengrondse bouw. Dit synergievoordeel komt tot uiting zowel in projecten als in servicewerken voor energiedistributie, watervoorzieningen, data-telecom, rioleringen, wegenbouw, grondverzet, recycling, milieutechnieken, prefabricatie en hoogbouw. Ondertussen weten ook andere aannemingsbedrijven onze expertise te waarderen. Dit manifesteert zich ondermeer in de verkoop van bouwmachines, recyclagematerialen, gestuurde boringen, betonwerken met glijbekisting, transporten, bronbemalingen en signalisatie van bouwplaatsen. Naast de solide financiƫle basis blijft APK Group zich verdiepen in de wereld om ons heen en de technologie van morgen. Het constant op de hoogte blijven van de nieuwste uitvoeringstechnieken, materialen en reglementering is voor APK dan ook een prioritaire doelstelling. Hiermee wil de APK Groep een belangrijke rol blijven spelen in de snel evoluerende wereld van dynamische en intelligente weginfrastructuur, energie- , water- en telecom-netwerken. Werken bij de APK groep is boeiend als je houdt van zelfontplooiing en initiatief durft te nemen in een dynamische werkomgeving. De medewerkers vormen de solide basis van het bedrijf. Vandaar dat de directie hoge eisen durft te stellen , maar tegelijk voortdurend mogelijkheden biedt via bijscholingen om constant up to date te blijven. Een 24/7 meldcentrale en een regionale spreiding staan garant voor eventuele snelle interventies. Projectwerken worden steeds gerealiseerd binnen de vastgestelde afspraken wat betreft tijdslimieten en budgetten. Verder is het steeds onze bekommernis om de hinder tot een uiterste minimum te beperken.
© 2015 APK nv