CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid N-APK

Klimaatverandering, elke dag weer een spannend onderwerp, tot op wereldniveau. Iedereen is natuurlijk ook van mening dat er iets moet veranderen, maar als we in de spiegel kijken.. Wie doet er dan ook ECHT iets aan? APK Group Nederland gaat hiermee aan de slag, vanaf 2016 gaat N-APK zich actief inzetten om de CO2- uitstoot van het bedrijf te verminderen. Hiervoor gaan zij de samenwerking aan met CO2 seminar.


In samenwerking met hen zal geïnvesteerd worden om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht. N-APK zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.
Het niveau waarop N-APK omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3; met als enige uitzondering Rasenberg Kabels en Leidingen die in 2016 ook nog gecertificeerd zullen worden voor niveau 5. Om dit te bereiken zal Rasenberg Kabels en leidingen in een versneld tempo, vooruitlopend op N-APK, gecertificeerd worden voor niveau 3. Dit zal gebeuren medio juni, waar N-APK in september zal volgen en Rasenberg Niveau 5 in de laatste maanden van het jaar.

 A | INZICHT
N-APK gaat hiervoor haar eigen energieverbruik omrekenen naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het eerste halfjaar van 2016 zijn de CO2 footprints voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

 B | REDUCTIE
Er zullen reductiedoelstellingen worden opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen nodig. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

 C | COMMUNICATIE
Er zal ieder half jaar publiekelijk gecommuniceerd worden over het energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

 D | PARTICIPATIE
Er zal actief deelgenomen worden aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief (Nederland CO2 Neutraal).

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Dan is dat te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Communicatiebericht 2015 + 2016  12-04-2017

Communicatiebericht 2015 + 2016 12-04-2017

Communicatiebericht 08-06-2016 Rasenberg

Communicatiebericht 08-06-2016 Rasenberg

Communicatiebericht 15-09-2016 Rasenberg

Communicatiebericht 15-09-2016 Rasenberg

CO2-reductieplan 2020 20-04-2017

CO2-reductieplan 2020 20-04-2017

CO2 Management Plan (3.A.1 & 2.C.2 & 3.b.2) 20-04-2017

CO2 Management Plan (3.A.1 & 2.C.2 & 3.b.2) 20-04-2017

Deelname bewijs 

Deelname bewijs

CO²-prestatieladder versie 3.0

CO²-prestatieladder versie 3.0

 

© 2015 APK nv