APK Erkenningen

x
Code 
Discipline 
Erkenning 
Vinstallaties voor waterzuiveringKlasse 8
T2bliksemafleiders, ontvangstantennesKlasse 1
S4uitrustingen voor informatieverwerking en procesreKlasse 8
S3uitrustingen voor radio-en televisieuitzendingen, Klasse 1
S1openbare telefoon- en telegraafuitrustingenKlasse 6
P4elektrische installaties van haveninrichtingen Klasse 1
P3installaties van bovengrondse elektriciteitsleidinKlasse 6
P2elektrische en elektromechanische installaties vanKlasse 6
P1elektrische installaties in gebouwenKlasse 8
N1liften, goederenliften, roltrappen en roltapijtenKlasse 1
L2uitrustingen van pomp- en turbinestationsKlasse 8
G5afbraakwerkenKlasse 4
G3beplantingenKlasse 1
Galgemene aannemingen van grondwerkenKlasse 5
F1montage en demontagewerken (zonder leveringen)Klasse 1
E1moerriolenKlasse 1
Ealgemene aannemingen van burgelijke bouwkundeKlasse 2
D17centrale verwarming, thermische installatiesKlasse 8
D1alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwKlasse 5
Dalgemene aannemingen van bouwwerkenKlasse 5
C7horizontale doorpersingen van buizen voor kabels eKlasse 6
C6leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabelsKlasse 7
C5bitumineuze verhardingen en bestrijkingenKlasse 6
C3niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswKlasse 1
C2watervoorziening en leggen van allerhande leidingeKlasse 8
C1gewone rioleringswerkenKlasse 7
Calgemene aannemingen van wegenbouwkundige werkenKlasse 7
Balgemene aannemingen van waterbouwkundige werkenKlasse 1
B1ruimen van waterlopenKlasse 1
© 2015 APK nv