APK Groepsstructuur

Door een groot aanbod aan verschillende expertises en een gespreide regionale aanwezigheid is de de APK Group in staat om een totaaloplossing te bieden aan haar klanten.


Al onze bedrijven functioneren onder de koepel van APK Group. Deze groepsstructuur (klik hier) is belangrijk omdat de bedrijven onderling zorgen voor synergie of ondersteunend werken voor de andere firma's. Op die manier ontstaat een gestructureerde organisatie die als één geheel kan gezien worden, maar waarvan de onderlinge divisies toch hun eigen koers varen. De groep legt wel een aantal spelregels op die door ieder individueel bedrijf moeten gevolgd worden. Deze regels hebben voornamelijk  betrekking op corporate governance: CHEMIE

Een  CHEMIE   die  werkt !

Communicatiebeleid

 • open en heldere bedrijfsvoering & communicatie zijn belangrijk voor een groep die zich profileert als een moderne, ruimdenkende en toekomstgerichte organisatie. Ook de communicatie met  het eigen personeel  is binnen de groep een sterk aandachtspunt. Communicatie leidt immers tot betrokkenheid.

HR-beleid

 • Multicultureel
 • Gericht op maximale ontplooiing van ieder individuele werknemer
 • Gedreven door veiligheid met een constante aandacht voor preventie
 • Geïnspireerd door de drie P's: Passie, Prestatie, Plezier

Energiebeleid

 • beperking van de energieconsumptie
 • streven naar zoveel mogelijk alternatieve energie, zowel voor de eigen bedrijven als voor de klanten en de klanten van de klanten

Milieubeleid

 • maximale recuperatie van afvalstoffen
 • beteugeling van het produceren van afval
 • nette en veilige werven

Innovatie

 • Ieder bedrijf binnen de APK groep is engineering part driven.
 • innovatie is de zuurstof die het beleid bepaalt
 • medewerkers worden opgeleid en gestimuleerd om innovatief te denken en de APK Group voorziet hiervoor de noodzakelijke opleidingsmogelijkheden.
 • de overkoepelende engineering- en studieafdeling houdt zich dagelijks bezig met het innoveren van producten, processen en materialen

Eerlijkheid

 • Een eerlijke houding tegenover de klanten en tegenover de eigen  mensen zorgt voor een respectvolle omgeving  waarin iedereen zich goed voelt. Dit  vormt de stevige basis voor een onontbeerlijk teamwork op de werkvloer. 
© 2015 APK nv