APK Kwaliteit, Veiligheid, Preventie en Milieu

APK Group zorgt via een dynamisch risicobeheersingssysteem dat de kwaliteit, veiligheid, schade en minder-hinder onder controle worden gehouden.


Veiligheid

De zorg voor de veiligheid, gezondheid en milieu en het streven naar continue verbetering ervan is een beleidspijler binnen APK.

Om dit te staven beschikt APK sinds januari 2000 het Veiligheidsbeheerssysteem-certificaat uitgereikt in overeenstemming met de eisen van VCA**.

 Kwaliteit

Streven naar constante kwaliteitsverbetering is een dagelijkse opdracht.

APK was een van de eerste bedrijven in haar sector met een ISO-certificaat en dit sinds 1995.

Sindsdien is deze kwaliteitsborging steeds meer verfijnd en beproefd in verschillende opvolgings- en hercertificeringsaudits conform de eisen van de norm: NEN-EN 150 9001 : 2008.

Een speciale vermelding voor haar minder-hinder aanpak heeft APK bekomen op de uitreiking van de Belgian Building Awards 2006.

Preventie

Naast veiligheid en kwaliteit is ook Minder Hinder en voorkomen van schadegevallen onderdeel van ons preventiesysteem. Dit via een dynamisch risicobeheersingssysteem gebaseerd op de Sobane strategie en D├ęparis opsporingsmethode.

Milieu

CO2 Prestatieladder

Certificaten

CKB Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

CKB Kabels en leidingen en buizenlegbedrijven

CKB Kabels en leidingen, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken

NEN-EN-150 9001 2008 Het ontwikkelen, aannemen en uitvoeren van projecten op het gebied van infrastructuur, wegenbouw, verkeer, energie, water, telecom en ict

VCA Het uitvoeren van projecten op het gebied van infrastructuur, wegenbouw, verkeer, energie, water, telecom en ict

VCA-P Het uitvoeren van projecten op het gebied van infrastructuur, verkeer, energie, water, telecom en ict
© 2015 APK nv