APK NIEUWS


APK Nieuws


10/08/2017 : Limburgse groep Slegers ondergebracht bij de APKgroep


De Groep Slegers uit Bilzen en de APK Group uit Overpelt hebben zopas een overnameakkoord getekend. De Groep Slegers zal hierdoor voortaan onder de APKvlag koers zetten en die nieuwe structuur zal de groep Slegers in de toekomst extra impulsen geven. De overname creëert een groeipotentieel en verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor de groep Slegers en haar medewerkers.

De Groep Slegers omvat naast Slegers Algemene Aannemingen N.V. (algemene wegen, riolering- en infrastructuurwerken) en Slegers Tuinbouw N.V. (groenaanleg en sportbouw) ook Drion Glijbouw N.V. (betonwerken met glijbekisting) en de BVBA Givako (drainage, aanleg en regeneratie van sportgrasvelden). De verschillende activiteiten zijn onder te verdelen in twee groepen, waarvan de afdeling wegenbouw ongeveer 80% van de activiteiten voor haar rekening neemt en de afdeling groeninfrastructuur 20%. De Groep Slegers stelt ongeveer 60 medewerkers tewerk en realiseert een omzet van ca. 10 miljoen euro.
Vandaag heeft Groep Slegers meer dan 1.000 kleine en grote projecten gerealiseerd, welke allemaal een ernstige bijdrage geleverd hebben aan de verbetering van onze leefomgeving. Hierdoor heeft deze bedrijvengroep in de loop der jaren een stevige positie verworven in België, en dan voornamelijk op de Limburgse markt. Daar waar Slegers Algemene Aannemingen en Slegers Tuinbouw zich bewust beperken tot een straal van 100 km vanuit hoofdzetel Bilzen, richt Givako zich tot heel Vlaanderen en mikt Drion Glijbouw op de Beneluxmarkt.


Extra impulsen
Ondertussen heeft de APK Group zich de voorbije jaren verder ontwikkeld en stapsgewijs een prominente rol ingenomen als infrastructuurbouwer met een 40 tal BusinessUnits in België en Nederland . De realisatie van
infrastructuur voor telecom, energie, water, mobiliteit en verkeer vormen de hoofdbezigheid. Vandaag realiseert de groep een omzet van 150 miljoen € met team van 1.100 eigen medewerkers. Volgens Paul Kerkhofs, CEO en eigenaar van APK group, beoogt APK Group met deze overname haar multidisciplinaire dienstverlening verder uit te breiden.
De verschillende bedrijven in de APK groep worden lokaal aangestuurd en creëren onderlinge synergie. De gezamenlijke schaalgrootte zorgt voor efficiënte ondersteunende diensten en biedt vooral doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze werknemers en managers , wat in een kleiner bedrijf niet altijd mogelijk is.


17/08/2016 : ARMAMAST NIEUW LID VAN DE APK GROUP


Armamast NV uit Dendermonde opgericht in 1986 is producent van allerlei metalen masten voor verlichting, signalisatie, camera’s en telecom. Tevens verzorgen ze de plaatsing en elektrische uitrusting van deze masten.
De oprichters-eigenaars, de familie Baert- Vrydaghs, die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, zien in APK Group de ideale partij om met een gerust gevoel hun bedrijf over te dragen.
 
APK group is een multidisciplinaire infrastructuur aannemer voor telecom, nutsvoorzieningen, (wegen)bouw met hoofdzetel in Overpelt. Zij heeft bedrijven in België en Nederland met ca. 1000 werknemers in dienst.

Door de overname kan Armamast zich sterker profileren en gebruikmaken van de synergiemogelijkheden met de bedrijven uit de APK Group. De overname creëert tevens een groeipotentieel en verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor de circa 15 medewerkers.
Door de overname beschikt APK Group ook over een nieuwe polyvalente site (kantoren, productiehal, magazijnruimte) van ca 1ha, gelegen te Dendermonde. Deze site zal in de toekomst ook dienst doen als uitvalsbasis voor diverse activiteiten in Oost-Vlaanderen.

 


20/05/2016 : OVERNAME AGERES GROUP DOOR APK GROUP SUCCESVOL AFGEROND


Ageres group uit Malle, bestaande uit 3 bedrijven (ATN, AS en AGERES) is actief in de sector van telecom, databekabeling, security alsook in de projectontwikkeling en renovatie. De overname is per 13.05.2016 mede tot stand gekomen door de bemiddeling van Winx Dealmakers.

Door de overname kan de Ageres group zich sterker profileren en gebruikmaken van de synergiemogelijkheden met de bedrijven uit de APK group op het gebied van telecom en bouw. De overname creëert tevens een groeipotentieel en verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor de circa 90 medewerkers van de Ageres group.

 Volgens Paul Kerkhofs, CEO en eigenaar van APK group, beoogt APK Group met deze overname haar multidisciplinaire dienstverlening uit te breiden. APK ziet een goede match met Ageres in het bijzonder door de betrokkenheid en deskundigheid van haar medewerkers.

APK group is een multidisciplinaire infrastructuur aannemer voor telecom, nutsvoorzieningen, (wegen)bouw met hoofdzetel in Overpelt. Zij heeft bedrijven in België en Nederland met ca. 1000 werknemers in dienst.

 

 


8/04/2016 : Extra jobs bij APK Group


Vijf jobdagen om 110 vacatures in te vullen

Perscommuniqué APK  
“Extra jobs bij APK Group groeikansen”

 APK is een groep van aannemings- en installatiebedrijven in het aanleggen van netwerken voor telecom, energie- en watervoorziening en verkeersinfrastructuur. De voorbije weken hebben we nieuwe contracten kunnen afsluiten en bestaande contracten kunnen uitbreiden”, verduidelijkt de HR-manager van de groep. “Dat maakt dat er momenteel een 110-tal vacatures komen open te staan. Het gaat voornamelijk over technisch personeel, monteurs voor telecom, water, gas en elektriciteit die we nadien intern zullen opleiden in veiligheid en vakbekwaamheid.”

De witte bestelwagens met het rode APK-logo zijn ondertussen een vertrouwd gegeven in het straatbeeld.  Niet verwonderlijk want de APK Group omvat anno 2016 ruim 1000 medewerkers. De gezamenlijke economische bedrijvigheid is in totaal goed voor een jaarlijkse omzet van ruim 130 miljoen Euro. De groep met hoofdzetel Overpelt en activiteit verspreid 70% in Belgie en 30% in Nederland   is meer dan de optelsom van een reeks gespecialiseerde activiteiten in ondergrondse en bovengrondse bouw. De bedrijfsactiviteiten situeren zich op 3 domeinen: energie-en waternetten, infrastructuur & omgevingswerken en telecom & ICT.  De overnamepolitiek die de APK Group de voorbije jaren voerde resulteerde in een sterke synergie tussen deze landelijk verspreide afdelingen. De 110 vacature zijn voor onze 14 vestigingen verspreid over België. Daar zullen ze na aanwerving intensief opgeleid worden in alle veiligheidsaspecten en technische vaardigheden.

Voor de rekrutering  van het personeel doet de APK beroep op Q Jobs & Select,  een uitzend-, werving- en selectiebureau dat zich doorheen de jaren specialiseerde in  technische en bouwkundige knelpuntberoepen en in de meeste vestigingen ook een eigen kantoor inrichtte. De komende weken worden op 5  verschillende plaatsen in het land door Q Jobs  jobdagen georganiseerd om de nieuwe vacatures is in te vullen.  Zo kunnen er 85 monteurs voor  gas-, elektro- en telecomwerkzaamheden aan de slag, aangevuld met nog eens 25 arbeiders en projectleiders voor de civiele werkzaamheden.

Die jobdagen vinden plaats  op:

 22 april in Overpelt APK site Haltstraat 50  (van 10.00 tot 17.00)
 25 april  in Brugge SBS Skillbuilders Sint-Pietersmolenstraat 204/002  (van 9 tot 16.30u)
 27 april  in Mont-Saint-Guibert   Axis Parc Rue du Fond Cattelain  2 (van 9 tot 16.30u)
 29 april  in Maasmechelen Office Qjobs Steenweg naar As 22 (van 9 tot 16.30u)
 29 april   in Geel  APK site Winkelomseheide 217 a (van 10 tot 16.30 u)
 30 april in Dendermonde Wissenstraat 17  (van 10 tot 14.00 u)

Contactpersonen Q Jobs  

Q Jobs Wallonië Ruben Diaz 0471 02086 88 ruben.d@qjobs.be
Q Jobs Antwerpen Sandy van Roosbroeck 0470 907113 sandy@qjobs.be
Q Jobs Limburg Ruben Vanderhoydonk 0492/72 21 60 ruben@qjobs.be
Q Jobs Oost- en West Vlaanderen Astrid D’haene 0478/82 55 34 Astrid@qjobs.be 

Overkoepelende contactpersoon voor APK :
Maarten Broens maarten.broens@apk.be  0484/59797918/09/2015 : APK group neemt H. Dilissen & Zonen uit Overpelt over


Vanaf 14.09.2015 maakt H. Dilissen & Zonen deel uit van de APK Group.
 
De APK Group is een multidisciplinaire infrastructuurbouwer voor telecom, nutsvoorzieningen en wegenbouw met ca. 900 medewerkers in dienst.  De groep is actief in geheel België en in het zuiden van Nederland en genereert een omzet van ca. 100 MIO.

H. Dilissen & Zonen werd opgericht in 1965 en is actief in wegenwerken, grondwerken, betonleveringen, afbraak, recyclage en containerdiensten. Zij heeft in Overpelt op het Nolimpark een eigen site van circa 5 ha met onder meer een betoncentrale. 

‘Deze overname past in onze strategie van “ Smart and Sustainable future ” ’ zegt Paul Kerkhofs CEO eigenaar van de APK  ‘ door deze overname kunnen we onze recyclage activiteiten centraliseren en verder uitbreiden. De activiteiten van recyclage en betoncentrale passen onze strategie van verticale ketenintegratie en biedt ons de gelegenheid om het hele proces van produceren tot leveren op de werf in eigen handen te hebben.’

Paul Kerkhofs
CEO
 


31/08/2015 : APK group verwerft sterke telecomtak in Nederland


APK neemt de telecom-specialist CIAG bv uit Gorinchem (NL) over

Vanaf 25.08.2015 maakt CIAG bv onderdeel uit van de APK Group.
De APK Group is een multidisciplinaire infrastructuurbouwer voor telecom, nutsvoorzieningen en wegenbouw met ca. 900 medewerkers in dienst.  De groep is actief in geheel België en in het zuiden van Nederland en genereert een omzet van ca. 100 MIO.

CIAG bv (Communicatie Infrastructuur Advies Groep), met hoofdzetel in Gorinchem opgericht in 2005 is een specialist op het gebied engineeren, voorbereiden en aanleggen van communicatienetwerken. Tot hun klanten behoren onder andere  Ziggo, UPC, KPN, Relined, Reggefiber en Enexis. Momenteel stellen ze een 45-tal medewerkers tewerk en realiseren ze een omzet van ongeveer 10 MIO.

Volgens de heer Paul Kerkhofs, CEO eigenaar past deze overname volledig in de vooropgestelde strategie  “Door deze overname zijn we in de gelegenheid onze telecomactiviteiten in Nederland te ontplooien.  Tevens kunnen we beroep doen op hun deskundigheid op het gebied van enginering van communicatienetwerken, dit stelt ons in de gelegenheid om voor onze klanten het gehele traject van aanvraag tot oplevering te verzorgen. ”

Paul Kerkhofs
CEO
 


16/07/2015 : APK neemt Voeten & Leppens Wegenbouw over


Voeten & Leppens Wegenbouw B.V. en N-APK Holding B.V.bundelen krachten door overname Voeten & Leppens Wegenbouw B.V., GWW-bedrijf en specialist betonprint in de regio Breda en daarbuiten, en N-AKP Holding B.V., de Nederlandse tak van het Belgische,familiebedrijf APK N.V., hebben op 10 juli 2015 overeenstemming bereikt over de overname van Voeten & Leppens Wegenbouw door N-APK Holding B.V.

Volgens de heer Paul Kerkhofs, directeur-eigenaar van APK N.V., “beoogt N-APK Holding B.V. met de overname haar multidisciplinaire dienstverlening in Nederland uit te breiden. N-APK Holding B.V. ziet een goede match en click met Voeten & Leppens Wegenbouw B.V., zowel qua business als met de betrokken personen. Vandaar dat wij Voeten & Leppens Wegenbouw B.V. hebben benaderd, om Voeten & Leppens Wegenbouw B.V. onder haar eigen naam
en als Business Unit binnen de APK-Groep te laten opereren.”


Volgens de heren Jan Voeten en Peter Leppens, directeur-eigenaren van Voeten & Leppens Wegenbouw B.V., “biedt deze overname de mogelijkheid om het bedrijf op korte termijn verder te ontwikkelen, onder andere op het gebied van glijbekisting (mechanisch aanbrengen van beton voor wegen, fietspaden, rotondes e.d.), waardoor het toekomstperspectief voor het bedrijf en de ontwikkelingsmogelijkheden voor alle medewerkers van Voeten & Leppens Wegenbouw B.V.
sterk verbeteren. Daarnaast maakt de overname onze bedrijfsopvolging mogelijk.”

Voeten & Leppens Wegenbouw B.V. is een familiebedrijf, dat zo’n 60 jaar geleden is gestart als straatmakers bedrijf en zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een all round GWW-bedrijf (grondwerk, riolering en bestratingen) voor gemeenten en industrie in de regio Breda en – vanaf medio 2001 – als toonaangevende verwerker van betonprint en uitvoerder van betonwerken (rotondes, bushaltes, middengeleiders e.d.) voor (hoofd-)aannemers in geheel Nederland en België.

N-APK Holding B.V., onderdeel van APK N.V. is een Belgisch familiebedrijf, dat in 1960 is gestart en zich heeft ontwikkeld tot een multidisciplinaire infrastructuur aannemer voor telecom, nutsvoorzieningen en wegenbouw-omgeving.
APK-Groep is gespecialiseerd in “last mile” service, hetgeen vestigingsplaatsen dicht bij de klant vereist. APK-Groep heeft bedrijven door geheel België en in Nederland met ca. 850 medewerkers in eigen dienst.3/04/2015 : APK Group werkt mee aan de grote Netwerf van Telenet


De APK group mag maar liefst 67 (!) werknemers leveren voor de grote Netwerf van Telenet. Onze techniekers gaan de bandbreedte verbreden en alle elementen verbeteren die het digitale signaal doorsturen. Zo raakt de snelheid van het glasvezelnetwerk tot in je huiskamer.

http://snap.telenet.be/in-feiten/artikel/meer-dan-350-extra-jobs-dankzij-de-grote-netwerf


3/04/2015 : APK Group breidt uit in Oost-Vlaanderen en Brusselse regio


IVAKA uit Dendermonde voortaan deel van APK Group 2014-04-02 Overpelt (BE) – IVAKA nv, met hoofdzetel in Dendermonde, is sinds 01 april 2015 deel van de APK Group uit Overpelt. Dit alles past in de uitbreidingsstrategie van APK en biedt voor IVAKA de mogelijkheid om voortaan als multidisciplinaire infrastructuurbouwer in de Vlaams-Brabantse en Brusselse regio, opnieuw te groeien met een sterke partner.


Over IVAKA

Ivaka bestaat reeds sinds 1985. De activiteiten werden uitgebouwd en gediversifieerd binnen de nutsvoorzieningen voor klanten waaronder: Sibelgaz, Vivaqua, Mivb, Proximus, … om er maar enkele te noemen. In de jaren 90 stelde het bedrijf na een zeer snelle groeiperiode meer dan 100 werknemers te werk. Momenteel zijn er nog een 50-tal medewerkers. De hoofdactiviteiten zijn aanleg van leidingen en uitvoering van huisaansluitingen voor telefoon, water, elektriciteit, openbare verlichting, gas en teledistributie; inclusief de hiermee verbonden grondwerken en bestratingswerken. Als nevenactiviteiten noteren we het maken van verbindings- en eindmoffen op diverse elektriciteitsleidingen, het plaatsen van tellers in woningen en appartementsgebouwen, gestuurde boringen en het plaatsen en aansluiten van verlichtingspalen.

Meerwaarde

Paul Kerkhofs – CEO van APK Group zegt: “De uitbreiding geeft de gelegenheid aan de werknemers van IVAKA om door te groeien in een grotere groep. Door de samenwerking met de andere afdelingen uit de APK group kan IVAKA zich ook positioneren als multidisciplinaire infrastructuurbouwer die een kwalitatieve uitvoering kan combineren met minimale overlast. Bovendien zal dit bedrijf een zelfstandige entiteit blijven binnen een vlakke organisatiestructuur teneinde de kracht van korte beslissingslijnen en flexibele service te behouden.”

Over APK Group

De APK Group is een totale infrastructuurbouwer en telt een 30 tal Business-Units in België en Nederland met complementaire dienstverlening in realisatie van wegen en waterwegen, nutsvoorzieningen, telecommunicatie, … met activiteiten zowel in de aanleg als in de afwerking en toebehoren van de projecten. Vandaag realiseert de groep een omzet van 100 Miljoen € met team van 850 eigen medewerkers. Voor de uitbouw van de groep kiest de directie voor de integratie van gespecialiseerde bedrijven met een bepaalde zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, die de groep extra impulsen kunnen geven.


20/03/2015 : Watertoren Bredene sfeervol verlicht mede dankzij Sabbe


 
   

De watertoren in Bredene is een prachtig bouwwerk dat sinds 1956 enerzijds belangrijke was voor de waterwinning in het kustgebied en anderzijds is het een ware herkenningsbaken aan de kust. We kunnen dan ook met enige trots melden dat Sabbe deze watertoren volledig heeft gerenoveerd op een half jaar tijd. Het resultaat mag gezien worden!

http://www.focus-wtv.be/nieuws/watertoren-bredene-sfeervol-verlicht


10/01/2014 : Mofra sluit zich aan bij de APK Group


Begin september bereikten Mofra en de APK Group een overnameakkoord. Het bedrijf uit Bilzen specialiseerde zich de voorbije jaren in laswerken voor Belgacom en dat maakt dat ondertussen dagelijks een 10-tal ploegen in de Noord-Brusselse regio actief zijn met deze werken. Zaakvoerder Ronny Hendrickx wou omwille van persoonlijke redenen zijn bedrijf overlaten en hield aan de transactie met de APK-Group –naar eigen zeggen- een goed gevoel over. Deze overnameovereenkomst is voor beide partijen immers een win-win-operatie geworden want de APK-Group verruimt hiermee niet enkel het geografisch actieterrein , maar kan tegelijk een ruimer dienstenaanbod aanbieden.

Goede reputatie Mofra bestaat ondertussen 25 jaar en begon destijds met klinkerwerken, bestrating en bekabelingswerken. Toevallig belandde de zaakvoerder in het circuit dat voor Belgacom laswerken uitvoert en zo ging de bal aan het rollen. “In de beginjaren startten we met 4 ploegen en dat zijn er ondertussen 10 geworden. Die groei heeft ontegensprekelijk te maken met de goede reputatie die we ginds hebben opgebouwd. Je moet correct en stipt het gevraagde werk afleveren en wij zijn ook 7 op 7 beschikbaar voor Belgacom als er dringend herstellingswerken moeten uitgevoerd worden.”, weet business unit manager Ronny Hendrickx. Door de integratie van Mofra binnen de APK Group kon dit bedrijf zijn acitiviteitengamma in Brussel aanzienlijk versterken . Naast laswerken voor Belgacom voert APK ook voor andere netbeheerders diverse specifieke werkzaamheden uit met deze extra ploegen gemotiveerd personeel.


20/09/2013 : Rasenberg Kabels en Leidingen opgenomen in APK Group


2013-09-18 Overpelt (BE) - Rasenberg Kabels en Leidingen in Tilburg is eind augustus toegetreden tot de Belgische APK-Group uit Overpelt. Met dit vierde Zuid-Nederlandse bedrijf, bouwt de Belgische groep gespecialiseerd in infrastructuurwerken haar geografische dekking in Nederland verder uit. Over Rasenberg Kabels en Leidingen Rasenberg Kabels en Leidingen B.V. is een multidisciplinaire zelfstandige onderneming, met zetel in Tilburg, die deel uitmaakte van de Rasenberg Holding. Rasenberg Kabels en Leidingen vormt één van de schakels in het aanbod van ondergrondse infrastructurele activiteiten. Met de drie hoofddisciplines; kabelwerken, leidingwerken en boringen, realiseren ze de aanleg van transportleidingen, distributienetten en nutsvoorzieningen. Zij ontwerpen en realiseren transport-, distributie- en aansluitsystemen voor tal van toepassingen zoals gas, water, elektra, stadsverwarming, persleidingen, maar ook de aanleg en het onderhoud van openbare verlichting, datatransmissie en informatietechnologie. Vandaag realiseert het bedrijf een omzet van 18 Miljoen € met team van 95 eigen medewerkers. Meerwaarde Paul Kerkhofs – CEO van APK Group zegt: “Rasenberg Kabels en Leidingen is een gespecialiseerd bedrijf dat precies past in de competenties die we in de groep verder willen uitbouwen en versterken. Hun know-how is daarvoor een perfecte aanvulling. Bovendien zal dit bedrijf een zelfstandige entiteit blijven binnen een vlakke organisatiestructuur teneinde de kracht van korte beslissingslijnen en flexibele service te behouden.” Edward Habraken, bedrijfsdirecteur Rasenberg Kabels en Leidingen: ”Door de toetreding tot de APK Group, komen we in een andere bedrijfscultuur terecht met collega’s die zich rond een zelfde expertise verzamelen. Dit zal een laterale integratie tot stand brengen, waardoor onze eigen competenties worden uitgediept en waarmee wij onze kennis kunnen verbreden naar de overige bedrijven in de groep. Vanuit onze organisatie kunnen we tevens in de naaste grensgebieden ondersteuning aan beide organisaties geven, wat een bijkomende werkzekerheid geeft als het economisch wat moeilijker gaat.” Over APK Group De Belgische APK Group is een groep van 19 Business-Units in België en Nederland met complementaire dienstverlening in telecommunicatie, nutsvoorzieningen en in de weg- en waterbouw. Vandaag realiseert de groep een omzet van 92 Miljoen € met team van 650 eigen medewerkers. Voor de uitbouw van de groep kiest de directie voor de integratie van gespecialiseerde bedrijven met een bepaalde zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, die de groep extra impulsen kunnen geven. Eerder dit jaar al sloten Infra & Wegenbouw Limburg B.V., Allround Pipeline Relining B.V. en COPRO INFRA B.V. zich aan bij de APK Group.


20/08/2013 : Sabbe vervoegt de APK Group


De APK Group (Overpelt), die gespecialiseerd is in het uitvoeren van infrastructuur- en utiliteitswerken breidt haar werkgebied uit in West-Vlaanderen. Dit wordt gerealiseerd doordat het West-Vlaamse bedrijf Sabbe BVBA uit Staden vervoegd wordt aan de APK Group.  Sabbe is actief in de aanleg van nutsleidingen, transportleidingen, rioleringen en bouw en beschikt in Staden over een  bedrijfsterrein van 2,5 ha. In Brugge is een bijkantoor operationeel. Vorig jaar draaide Sabbe 10,6 miljoen euro omzet met een zeventigtal medewerkers. Sabbe behoudt de bedrijfsnaam, maar zal worden opgedeeld in drie business units met elk een specifiek takenpakket. Bedoeling is wel het activiteitenspectrum te verruimen met de andere activiteiten binnen de APK Group zoals ondermeer telecom en wegenbouw. De groep is immers in volle uitbouw als multidisciplinair aannemer in infrastructuurwerken. Meer info: 011/800.100.


18/04/2012 : APK neemt Wegenbouw Limburg over


Paul Kerkhofs van APK in Overpelt heeft een eerste overname in Nederland gerealiseerd. Het onlangs failliet verklaarde Wegenbouw Limburg uit Heerlen behoort voortaan tot de APK-groep. De Noord-Limburgers nemen via hun dochter NAPK Holding B.V. de helft van de 30 personeelsleden mee over om de doorstart mogelijk te maken. Het is de curator van het failliet verklaarde bedrijf die het nieuws bekendmaakte. Paul Kerkhofs heeft al eerder bij onze redactie aangegeven nog diverse opportuniteiten te onderzoeken voor groei via acquisitie. Er werken nu zo’n 475 mensen die samen bijna 50 miljoen euro omzet realiseren.
© 2015 APK nv