APK Missie en Visie

APK group wil met een minimum aan hinder bijdragen tot het comfort van de consument. In dit kader werd een engagement aangegaan om met de verschillende partners een Minder Hinder Plan uit te werken. Wekelijks worden op de werf de mogelijke risico's voor hinder geanalyseerd om via die weg eventueel tijdig maatregelen te voorzien die de hinder voor alle partijen tot een strikt minimum beperken. Ook op dit vlak speelt de APK Group een rol als gangmaker. APK Group wil de beste oplossing bieden voor een probleem of behoefte mbt infrastructuur en bouw. Dit bereiken we door ons op te stellen als totaaloplosser en integrator.


Klik hier voor onze beleidsverklaring
© 2015 APK nv