Wegenbouw & grondverzet

Door een brede kennis van uitvoeringstechnieken en een jarenlange ervaring kan de opdrachtgever rekenen op een kwalitatief hoogstaande uitvoering van projecten. Dit steeds volgens tijdsafspraak en binnen het bepaalde budget. Ook klinkerwerken kunnen machinaal geplaatst worden en terreinen kunnen ter plaatse worden gestabiliseerd waardoor grondtransport wordt geminimaliseerd. Dit alles onder de deskundige leiding van een interne milieucoördinator die in samenwerking met gespecialiseerde partners de delicaatste milieuproblemen oplost.


Wat betreft structuur en verwerking van beton is de wereld niet blijven stilstaan. Met een deskundige behandeling is het geëvolueerd tot  een kwalitatief hoogstaand bouwmateriaal dat vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden biedt.  De APK Group heeft die deskundigheid en ervaring  in huis. Zo kunnen bijvoorbeeld onze glijbekistingmachines (tot 6m breedte) en het hedendaags afwerkingmateriaal de meest uiteenlopende opdrachten aan.

Betonpleinen, watergreppels, muurtjes, grachten, betonwegen en talloze andere  toepassingen worden  machinaal uitgevoerd. De APK Group heeft de nodige ervaring in floorlifting, waterdichting, opvullen holle ruimtes, behandeling punch-out, betonconstructies, herstellen met epoxy- en hydraulische mortels.      

APK Group heeft de beschikking over een uitgebreid machinepark, waardoor alle mogelijke landinrichtingen kunnen worden uitgevoerd. Door middel van inzet van zwaar materieel kunnen volledige percelen worden opgehoogd, geëgaliseerd en ingezaaid.

 • Activiteiten voor BtoG markt:
 • verkavelingen
 • wegenbouw
 • bouw en renovatie van rioleringssystemen (gravitair en persriolering)
 • glijbekisting
 • grond- en afbraakwerk
 • plaatsen en inrichten van pompputten
Activiteiten BtoB en intermediar markt:
 • Totaalaanleg verkavelingen
 • Aanleg parkings en bedrijfsterreinen
 • Aanleg bedrijfsriolering
 • Bouwrijp maken van bedrijfsterreinen
 • Bodemsaneringswerken
 • Algemene grond- en afbraakwerken

contact via mail: frans.goossens@apk.be  of contacteer direct een van de vestigingen

© 2015 APK nv